درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی فرداد نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه مهارت ها و مشاغل آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم آموزشی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی کاملا عملی برگزار می‌کند تا فعالیت حرفه‌ای و موثر (ورود به بازار کار) را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مورد نیاز امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای فنی و مهارتی حرفی برای گفتن داشته باشد..

پلی میان آموزش و بازار کار

فرداد، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در فرداد آکادمی تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی آکادمی فرداد، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان فردا آکادمی با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی و خلق کنند.